Biuro Usług Edukacyjnych
  i Turystycznych BUM
image

KURSY KIEROWNIKOW KOLONII

PROGRAM ZAJĘĆ INSTRUKTAŻOWYCH DLA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 1. Planowanie pracy w placówce wypoczynku - 1 godz. wykładu, 1godz. ćwiczeń.
 2. Organizacja pracy w placówce wypoczynku (podział na grupy, wybór samorządu, rozkład dnia, rada pedagogiczna) - 1godz. wykładu, 1godz. ćwiczeń.
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników - 2 godz. wykładu, 1godz. ćwiczeń.
  • w trakcie przejazdu na placówkę;
  • w czasie pobytu dzieci imłodzieży na placówce.
 4. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno - obsługowym - 1godz. wykładu.
 5. Zadania administracyjno - finansowe kierownika placówki przed rozpoczęciem turnusu, podczas jego trwania i po zakończeniu - 1 godz. wykładu.
 6. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku - 1godz. wykładu, 1godz.ćwiczeń.
  • obowiązujące przepisy.

RAZEM: 11 godzin = 7godzin wykładów + 4 godziny ćwiczeń.

Forma zaliczenia: obecność na zajęciach + praca pisemna.

Wykaz kadry wykładającej na kursie kierowników kolonii:

 1. Planowanie pracy w placówce wypoczynku - 1 godz. W + 1 godz. ćw. - mgr B.Maderak
 2. Organizacja pracy w placówce wypoczynku - 1 godz. W + 1 godz. ćw. - mgr A. Basista
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników - 2 godz. W + 1 godz. ćw. - mgr E. Bubak
 4. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym, administracyjno obsługowym - 1 godz. W - B. Maderak
 5. Zadania adminnistacyjno - finansowe - 1 godz. W - B. Maderak
 6. Prowadzenie dokumentacji placówki - 1 godz. W + 1 godz. ćw. - B. Maderak

mgr inż. Bożenna Maderak
25 lat pracy pedagogicznej, AGH i podyplomowe studia pedagogiczne, organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kurs dyrektorów i kierowników placówek oświatowych WOM. Studia Podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświata Samorządową, turystyka.

mgr A. Basista
studia podyplomowe UMC - Edukacja dorosłych, kurs kierowników kolonii - kurs w zakresie turystyki - kierownik koloni i kursów w CKU.

mgr E. Bubak
doradca metodyk WSP, organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

mgr Elżbieta Zając
AWF w Krakowie, wieloletni pedagog i kierownik na kolonii i obozów młodzieżowych.

mgr Henryk Kuczaj
absolwent AWF w Krakowie, wieloletni wychowawca, kierownik i organizator obozów młodzieżowych i wycieczek.

mgr Janina Malinowska
pedagog, pielęgniarka, wiele lat pracująca w opiece zdrowotnej na wyjazdach kolonijnych i młodzieżowych.

Biuro Usług Edukacyjnych i Turystycznych
30-018 Kraków, Al.Słowackiego 44
tel/fax: +48 12 415 52 10, +48 12 632 60 07
NIP 9451029016, Regon 350823236