Biuro Usług Edukacyjnych
  i Turystycznych BUM
image

KURSY WYCHOWAWCÓW

Program Kursu wychowawców kolonijnych

Wykaz kadry wykładającej na kursie wychowawców koloni:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - 2 godz. - mgr B. Maderak
 2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku -2 godz. - mgr B. Maderak
 3. Planowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej - 2 godz - W + 1 godz. ćw. - mgr A. Basista
 4. Obowiązki i zadania wychowawcy grupy - 2 godz. W + 1 godz. ćw. - mgr A. Basista
 5. Wychowanie fizyczne i sportowe - 1godz. W + 5 godz. ćw. - mgr Henryk Kuczaj
 6. Turystyka i krajoznawstwo -1 godz. W + 4 godz. ćw. - mgr A. Basista
 7. Zajęcia kulturalno oświatowe - 2 godz. W +2 godz. ćw. - mgr B. Maderak
 8. Zajęcia praktyczno - techniczno - 1 godz. W + 1 godz. ćw -mgr E. Bubak
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników - 2 godz. W + 3 godz. ćw. - mgr E. Bubak
 10. Prace społeczno użyteczne - mgr E. Bubak
 11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - 1godz. W + 1 godz. ćw - J. Malinowska
 12. Zagrożenia wspólczesne młodzieży - 1 godz. W - mgr J. Malinowska

mgr B. Maderak
AGH i podyplomowe studia pedagogiczne, pilot wycieczek, organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kurs dyrektorów i kierowników placówek oświatowych WOM.
mgr A. Basista
UJ - Chemia, studia podyplomowe z zakresu edukacji dorosłych na UMC - Toruń , kurs kadry kierowniczej z zakresu turystyki i hotelarstwa.
mgr E. Bubak
doradca, metodyk techniki; instruktor zajęć BHP.
mgr H. Kuczaj
metodyk wf-u na AWF - ie; menager, organizator imprez sportowo - rekreacyjnych.
mgr Janina Malinowska
dyplomowana pielęgniarka, studia pedagogiczne AP.

Kursy organizowane są na zgłoszenie grupy min. 10 osób lub po zebraniu się 10 osób.

Biuro Usług Edukacyjnych i Turystycznych
30-018 Kraków, Al.Słowackiego 44
tel/fax: +48 12 415 52 10, +48 12 632 60 07
NIP 9451029016, Regon 350823236