Biuro Usług Edukacyjnych
  i Turystycznych BUM
image

POLITYKA PRYWATNOŚCI Biura Usług Edukacyjnych i Turystycznych BUM

1. Oświadczamy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Usług Edukacyjnych i Turystycznych BUM z siedzibą w Krakowie Al. Słowackiego 44.

2. Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych można się skontaktować pocztą elektroniczną bum.krakow@o2.pl lub na adres BUEiT BUM jw.

3. Dane osoby zawierającej umowę lub w jej imieniu osób towarzyszących otrzymane od zgłaszającego, przetwarzane są w celu zawarcia umowy, koniecznych do sprzedaży i przygotowania imprezy turystycznej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Państwa dane osobowe są konieczne do zawarcia umowy przy organizowaniu imprezy turystycznej i zawierają: imiona i nazwiska, data urodzenia, adres, nr paszportu lub dowodu osobistego, data ważności, sposób kontaktowania /telefonicznie lub pocztą mailową/ z osobami wyjeżdżającymi.

5. Państwa dane mogą być przekazywane:
a/ kontrahentom, partnerom, tour-operatorom w celu organizowania imprezy turystycznej, towarzystwom ubezpieczeniowym, hotelom, poczcie, która dostarczy wskazane przesyłki,
b/ organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych to czas przygotowania i realizacji imprezy turystycznej oraz 5 lat do końca okresu podatkowego.

7. W odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobistych mają Państwo prawo do:
a/ dostępu do swoich danych i dokonania w nich poprawek lub zmian,
b/ usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania w dowolnym momencie z konsekwencjami cofnięcia umowy rezerwacyjnej,
c/ zastrzeżenia danych osobowych, ale nie uniemożliwiających dokonanie niezbędnych rezerwacji związanych z realizacją imprezy turystycznej.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy i bez ich podania umowa nie może być zawarta.

9. Integralną częścią umowy jest zapoznanie się z warunkami uczestnictwa imprez turystycznych BUEiT BUM i jej akceptacja /osoba zawierająca umowę podpisuje ją w imieniu osób towarzyszących w imieniu których zawiera umowę/.

Biuro Usług Edukacyjnych i Turystycznych
30-018 Kraków, Al.Słowackiego 44
tel/fax: +48 12 632 60 07
NIP 9451029016, REGON 350823236