PIELGRZYMKA DO MEKSYKU – GUADALUPE

MEKSYK – GUADALUPE (SZLAKIEM PAPIEŻA PIELGRZYMA)
Cena: od 7600 PLN + 150 USD
Termin: listopad 2020 r.